Over SamenSluis.nl


Met het platform van SamenSluis willen we een online plek creëren waarop alles wat er in de buurt of kern gebeurt ook gevonden kan worden. Al deze kennis, ideeën, hulpvormen, krachten en talenten vormen samen de gemeente én de inspiratie voor de naam van het platform: SamenSluis.

Wij bouwen aan hét online dorpsplein, waar al het moois in de gemeente Sluis te vinden is. Helpt u mee?